Teori

Heisenberg'in belirsizlik ilkesi

Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, atom altı bir parçacığı basitçe bir elektron olarak gözlemlemenin durumunu değiştireceğini belirtir.

Freud'a göre şaka

Freud'a göre şaka, gerçekliği yorumlamanın yaratıcı bir yolundan çok daha fazlasıdır. Psikanalizin babasının teorisini keşfedin.

Zeka türleri: kaç tane var?

Kaç çeşit zeka olduğunu biliyor musunuz? Yakın zamana kadar zeka, doğuştan gelen ve değişmez bir nitelik olarak görülüyordu.

Sürekli dikkat: kavram ve teoriler

Bugünün makalesinde size sürekli dikkat kavramı üzerine derinlemesine bir çalışma sunuyoruz. Bu nedir? Nasıl gelişir? Onu korumak neden bu kadar zor?