Adli Psikoloji

Bir katilin zihni

Bir katilin aklında ne saklanıyor? Onu şiddetli ve kanlı eylemler yapmaya iten nedir? İşte katilin psikolojisine bir yolculuk.