Dünyayı anlamak için Platon'un İfadeleri

Dünyayı anlamak için Platon'un İfadeleri

Bir zamanlar Antik Yunanistan, ihtişam ve bilgelikle eşanlamlıydı. Ünlü filozoflar şairler, matematikçiler, astronomlar ve bilim adamlarının yanında bir arada yaşadılar. Hepsinden öte, hiç kimse zamanının düşüncesini Platon'dan daha iyi ifade edemedi. Platon'un cümleleri bize anlayış, bireysellik ve kendini tanımadan bahseder.

Bu filozofu zamanının en devrimcilerinden biri olarak düşünmek abartı olmaz. Sokrates'in düşüncesinin muazzam etkisinin ününü kısmen gölgelediği doğru olsa da, tüm bunların Yunan filozofu çok rahatsız ettiği söylenemez. Kendine saygılı herhangi bir makale gibi, aslında, kendisini diğer büyük düşünürlerin fikirleriyle zenginleştirebilmenin bir onur olduğunu düşünüyordu. Ve fikirlerini sürekli olarak yazma ihtiyacı sayesinde, bugün hâlâ Platon'un düşüncelerine, tavsiyelerine ve derslerine, yüzyıllar sonra bile erişebiliyoruz.Keşifleri sayesinde bu jimnastik meraklısı Atinalı, Batı felsefesinin en büyük figürlerinden biri haline geldi. Aristo ve Sokrates. Felsefeleri eğitimin, siyasetin ve çağdaş düşüncenin temelini oluşturur.bir adama kitap ver

İşte dünyayı anlamak için Platon'un sözlerinden bazıları.Dünyayı anlamak için Platon'un İfadeleri

1. 'Gören gözler değil, biz gözlerle görüyoruz.'

Platon ünlü bir alegori kullanır ' Mağara efsanesi ”, Fiziksel dünyanın fikir dünyası ile ilişkisini açıklamak. Bu efsanede, bir mağaranın içine zincirlenmiş bir grup insan, bunun mümkün olan tek gerçek olduğuna inanıyor. Orada ne olduğunu gördüklerinde, gözlerinde güneşten acı hissederler. Karanlıkta yaşamaya geri dönmeyi tercih ediyorlar çünkü daha rahat ve alıştıkları şey bu. Ancak geri döndüklerinde dünya algıları değişti.

Bu efsaneyle filozof bizi neden zincirlendiğimizi kendimize sormaya davet ediyor. Kendimizi zincirlerimizden kurtarırsak keşfedebileceklerimizden korkuyor muyuz? Mağaranın içinden gözlemlediğimiz gölgeler, bizi saf gerçeklikten, yani dışarıda olanlardan uzaklaştıran hayali bir gerçekliğin sembolüdür.

nasıl sevileceğini bilmek herkes için değilDünyaya bak

2. 'Bilge adam her zaman ondan daha iyi biriyle birlikte olmak isteyecektir.'

Platon'un en iyi sözlerinden biri, dünyanın filozoflar tarafından yönetilmesi gerektiğine olan inancına odaklanır. Ona göre, onlar en bilge ve yönetmeye en yetenekli kişilerdir. Platon, aristokrat bir aileye mensuptu ve bazı siyasi önlemlerden hoşnutsuzluğunu ifade etmekten asla korkmamasına rağmen, son derece demokratik değildi.

Kendisinden çok şey öğrenebileceğine inandığı Sokrates gibi diğer filozoflara büyük hayranlık duyuyordu. İkincisi sayesinde, bir birey olarak sahip olabileceği fikirlerin ötesinde, mutlakiyetçi evrensel hakikat anlayışını keşfetti. Platon'a göre, Onlarla aynı fikirde olmasak bile etrafımızı bize bir şeyler öğretebilecek insanlarla çevrelemek her zaman gereklidir.

3. 'Hastalıklarımız için Tanrı olmayan bir sebep aramalıyız.'

Öğrencisi olduğu Sokrates'e olan hayranlığı göz önüne alındığında, Platon, Yunan filozofu pagan kabul edilen teorileri yaydığı için idama mahkum edildiğinde derinden etkilendi. Yukarıdan tespit edilen gerçeklere alternatifler önerdiği için yargılanmasının haksız olduğunu düşündü.

Akıl hocasından, insanların doğası gereği kötü olmadıklarını öğrendi. cehalet . İnsan, eylemlerinin tek sahibi ve kararlarından sorumludur. Allah'ı haksız eylemlerde bulunmak için bir bahane olarak kullanmak affedilemez.

ilişkilerle ilgili ifadeler

Çaresiz adam

4. 'Hiçbir insan davası sıkıntımızı hak etmez.'

Bu ifade, Platon'un en ünlü sözlerinden biri haline geldi. Hiçbir insan davası bu kadar hak etmez stres veya bizim açımızdan kaygı. Düşünürsek, çoğu zaman önemsiz, kolay çözülen şeyler hakkında endişeleniriz.

Kendimizi kaygının gerçekten haklı olduğu bir durumda bulduğumuzda, onu yönetmeye çalışmalıyız. Sağlığımızı etkilemesine veya bizi daha da talihsiz hissettirmesine izin veremeyiz.

5. 'Hemcinslerimizin iyiliğini ararken, bizimkini bulacağız.'

Bu beşinci tavsiye, anlayış ve iyiliğe bir övgü olarak yorumlanabilir. Platon'un en büyük arzusu adalete dayalı bir rejim kurmaktı , bu da insanların barış içinde yaşamasına izin verecek. Ne yazık ki başarılı olamadı, ancak su damlasımızı okyanusa taşımak için asla çok geç değil.

Başkalarına yardım etmek sadece onlar için değil, bizim için de iyidir. Kendimizi yararlı hissettirir ve kendimizi geliştirir empatik yetenek , çok hoş ve tatmin edici hisler yaratır.

Platon, dönemi için avangart bir adamdı. Düşmanca düşünceleri için aldığı çok sayıda eleştiriye rağmen, bu filozofun öğretileri hala geçerlidir. Sonuçta bizim sorunlarımız, zamanının adamlarının sahip olduğu sorunlara çok benziyor ve Onun tavsiyesini uygulamaya koyarsak, hayatı kesinlikle farklı bir bakış açısıyla görmeyi öğreniriz. .

Felsefenin kalbine bir yolculuk

Felsefenin kalbine bir yolculuk

Felsefenin kalbine giden bu yolculukta, sonsuz kuramlara yol açan bir düşüncenin mağaralarına girmenizi öneriyoruz.